Çeliku i trajtimit të nxehtësisë

  • Heat Treatment

    Trajtimit të ngrohjes

    Trajtimi i nxehtësisë i referohet metodës së dyfishtë të trajtimit të nxehtësisë të shuarjes dhe kalitjes me temperaturë të lartë. Qëllimi i tij është që copa e punës të ketë veti të mira mekanike gjithëpërfshirëse. Kalitja me temperaturë të lartë i referohet kalitjes në 500-650.
  • Heat-treated Steelpipe

    Tub çeliku i trajtuar në nxehtësi

    Trajtimi i nxehtësisë i referohet metodës së dyfishtë të trajtimit të nxehtësisë të shuarjes dhe kalitjes me temperaturë të lartë. Qëllimi i tij është që copa e punës të ketë veti të mira mekanike gjithëpërfshirëse.