Turi në fabrikë

Magazina

Punëtori prodhimi

1
2
3
4

linja e prodhimit

8
7
5
6

Certifikata

1
3
2
4
5
7

Testimi i Cilësisë

1
4
3
2